Sao Thời Trang Nguyễn Quang Quyết – từ chàng công nhân trở thành Hiệu phó Học Viện Tóc Quốc Tế Trải qua 6 năm cùng nghề tóc, giờ đây từ một chàng công nhân nghèo anh đã trở thành chuyên gia tạo mẫu tóc

Trải qua 6 năm cùng nghề tóc, giờ đây từ một chàng công nhân nghèo anh đã trở thành chuyên gia tạo mẫu tóc

anh Quyết quyết định theo đuổi nghề tóc tới cùng

Trải qua 6 năm cùng nghề tóc, giờ đây từ một chàng công nhân nghèo anh đã trở thành chuyên gia tạo mẫu tóc

Năm 2018 anh đạt giải Bàn tay Vàng và tham gia chương trình Oscar Hair Show
Chuyên gia tạo mẫu tóc Nguyễn Quang Quyết là cựu học viên của Học Viện Tóc Quốc Tế Dũng Sài Gòn

Bài viết nổi bật