Sao Thời Trang Nguyễn Quang Quyết – từ chàng công nhân trở thành Hiệu phó Học Viện Tóc Quốc Tế Chuyên gia tạo mẫu tóc Nguyễn Quang Quyết là cựu học viên của Học Viện Tóc Quốc Tế Dũng Sài Gòn

Chuyên gia tạo mẫu tóc Nguyễn Quang Quyết là cựu học viên của Học Viện Tóc Quốc Tế Dũng Sài Gòn

anh Quyết quyết định theo đuổi nghề tóc tới cùng

Chuyên gia tạo mẫu tóc Nguyễn Quang Quyết là cựu học viên của Học Viện Tóc Quốc Tế Dũng Sài Gòn

Trải qua 6 năm cùng nghề tóc, giờ đây từ một chàng công nhân nghèo anh đã trở thành chuyên gia tạo mẫu tóc
Hiệu phó chi nhánh học viện tại quận 7

Bài viết nổi bật