Sao Thời Trang Nguyễn Quang Quyết – từ chàng công nhân trở thành Hiệu phó Học Viện Tóc Quốc Tế Năm 2018 anh đạt giải Bàn tay Vàng và tham gia chương trình Oscar Hair Show

Năm 2018 anh đạt giải Bàn tay Vàng và tham gia chương trình Oscar Hair Show

anh Quyết quyết định theo đuổi nghề tóc tới cùng

Năm 2018 anh đạt giải Bàn tay Vàng và tham gia chương trình Oscar Hair Show

Nguyễn Quang Quyết – từ chàng công nhân trở thành Hiệu phó Học Viện Tóc Quốc Tế
Trải qua 6 năm cùng nghề tóc, giờ đây từ một chàng công nhân nghèo anh đã trở thành chuyên gia tạo mẫu tóc

Bài viết nổi bật