Sao Thời Trang Nguyễn Quang Quyết – từ chàng công nhân trở thành Hiệu phó Học Viện Tóc Quốc Tế Nguyễn Quang Quyết – từ chàng công nhân trở thành Hiệu phó Học Viện Tóc Quốc Tế

Nguyễn Quang Quyết – từ chàng công nhân trở thành Hiệu phó Học Viện Tóc Quốc Tế

anh Quyết quyết định theo đuổi nghề tóc tới cùng

Nguyễn Quang Quyết – từ chàng công nhân trở thành Hiệu phó Học Viện Tóc Quốc Tế

anh Quyết quyết định theo đuổi nghề tóc tới cùng
Năm 2018 anh đạt giải Bàn tay Vàng và tham gia chương trình Oscar Hair Show

Bài viết nổi bật