Sao Thời Trang Chung Thanh Phong mang cả thảo nguyên lên sàn catwalk Ý tưởng của sân khấu lấy cảm hứng từ thảo nguyên với hoa cỏ mùa thu, sắc vàng và nâu

Ý tưởng của sân khấu lấy cảm hứng từ thảo nguyên với hoa cỏ mùa thu, sắc vàng và nâu

Chung Thanh Phong mang cả thảo nguyên lên sàn catwalk

Ý tưởng của sân khấu lấy cảm hứng từ thảo nguyên với hoa cỏ mùa thu, sắc vàng và nâu

Đạo diễn Nguyễn Hiếu Tâm sử dụng hiệu ứng đèn đặc biệt, đèn điện ảnh với ánh sáng vàng để tạo hiệu ứng.

Bài viết nổi bật