Sao Thời Trang Chung Thanh Phong mang cả thảo nguyên lên sàn catwalk Chung Thanh Phong mang cả thảo nguyên lên sàn catwalk

Chung Thanh Phong mang cả thảo nguyên lên sàn catwalk

Chung Thanh Phong mang cả thảo nguyên lên sàn catwalk

Chung Thanh Phong mang cả thảo nguyên lên sàn catwalk

Đạo diễn Nguyễn Hiếu Tâm sử dụng hiệu ứng đèn đặc biệt, đèn điện ảnh với ánh sáng vàng để tạo hiệu ứng.

Bài viết nổi bật