Sao Thời Trang Bị phạt hơn 40 triệu đồng và đình chỉ kinh doanh vì sản xuất nước AQUAFINA “nhái” Cơ sở làm giả nước uống đóng chai Aquafina bị phạt 40 triệu đồng.

Cơ sở làm giả nước uống đóng chai Aquafina bị phạt 40 triệu đồng.

bị-phat-40-trieu-vi-san-xuat-nuoc-song-chai-com

Cơ sở làm giả nước uống đóng chai Aquafina bị phạt 40 triệu đồng.

bị-phat-40-trieu-vi-san-xuat-nuoc-song-chai-com

Bài viết nổi bật